Adresy klubów modelarskich i modelarni

  • Modelarnia Społem PSS GLIWCE, Gliwice  ul.Pliszki 22, Tomasz Lipski

  •  Modelarnia MDK, Gliwice, Roman Sowa

  •  Klub Techniki Modelarskiej, Knurów ul.Szpitalna 8, Józef  Monkiewicz

  • Klub Modelarski Gawron, Pyskowice ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Stanisław Paździorek

  • Modelarnia Ornontowice, Ornontowice ul.Zwycięstwa, Paweł Bednarczyk

  • Klub Modelarski Puchacz, Toszek ul. Łąkowa 6, Ewald Stawinoga

  • Klub Modelarski przy szkole Podstawowej nr 16, Gliwice, ul. Kilińskiego 1, Witold Setkowicz