Adresy klubów modelarskich i modelarni

  • Ośrodek Modelarstwa Lotniczego GSML ul. Lotników (Aeroklub Gliwicki GCEL), Jacek Pogonowski

  • Modelarnia Społem PSS GLIWCE, Gliwice  ul.Pliszki 22, Adrian Pogonowski

  •  Modelarnia MDK, Gliwice, Roman Sowa

  • Klub Modelarski Gawron, Pyskowice ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Stanisław Paździorek

  • Modelarnia Ornontowice, Ornontowice ul.Zwycięstwa, Paweł Bednarczyk

  • Klub Modelarski przy Szkole Podstawowej nr 5, Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 85

  • Klub Modelarski przy Szkole Podstawowej nr 16, Gliwice, ul. Kilińskiego 1