Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych

Tytuł projektu: Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych

Realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Lider: Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 1.01.2020r. – 31.03.2022r.

Biuro Projektu: ul. Rybnicka 84, 44-100 Gliwice, czynne: poniedziałek – piątek w godz. 800-1100

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących  obszar dzielnicy Trynek i innych obszarów rewitalizowanych miasta Gliwice poprzez wsparcie 64 osób oraz otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Koordynator projektu: Stanisław Kubit – tel. 601420383, s-kubit@wp.pl

Krótki opis projektu: Program przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Trynek obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym, eventy, spotkania i warsztaty. Uczestnicy projektu poznają budowę ciekawych modeli latających ( latawce, balony na ogrzane powietrze, modele szybowców) opanują pilotaż  modeli zdalnie sterowanych ( w tym dronów), poznają cały szereg nowoczesnych narzędzi i obrabiarek .

Planowane efekty: Podniesienie kapitału społecznego, budowanie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania, rozwój integracji i komunikacji społecznej, kształtowanie rozwoju osobistego, wzrost zdolności manualnych  i wiedzy z różnych z różnych działów nauki i techniki. Dzieci i młodzież poprzez udział w zajęciach z modelarstwa lotniczego rozwiną kompetencje osobiste. Zarówno dzieci jak i dorośli wystartują w lokalnych i ogólnopolskich zawodach modeli latających. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom wzrośnie ich potencjał osobisty i społeczny. Dorośli uzyskają uprawnienia sędziego modelarstwa lotniczego oraz instruktora III klasy.

Wartość projektu: 1 021 684.50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 868 431.82 PLN

Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie