Poszukujemy terenu na lotnisko RC

Poszukujemy w okolicach Gliwic, do wynajęcia terenu z przeznaczeniem na lotnisko modelarskie. Może być to fragment nieużytków, łąki lub pola uprawnego, które będziemy mogli zagospodarować, zgodnie z wymogami.

  1. Odległość do zabudowań nie mniej niż 500m.
  2. Miejsce przeznaczone na pas startowy ok. 20x100m.
  3. Kierunek pasa południowy zachódpółnocny wschód lub zbliżony.
  4. Odległość do najbliższych drzew i innych przeszkód terenowych nie mniej niż 200-300m od końców pasa.
  5. Możliwość dojazdu i parkowania 5-10 samochodów (może być droga gruntowa).
  6. Odległość parkingu do pasa startowego 50-100m
  7. Pas startowy, parking oraz droga pomiędzy parkingiem a pasem (szer. ok. 2-3m) będzie krótko koszona, pozostały teren wokół pasa może być wykorzystywany rolniczo.

kontakt: Jacek Pogonowski
mail: jacek@model.bmj.pl
tel. 608 585 289